Σάββατο, 6 Ιανουαρίου 2018

Το περιβάλλον μας χρειάζεται!

      Οι μαθητές της Τετάρτης Τάξης στα πλαίσια των "Καινοτόμων Δράσεων" και σε σύνδεση με το μάθημα της Γλώσσας, μελέτησαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στη σύγχρονη εποχή το περιβάλλον.
      Για το σκοπό αυτό αναζήτησαν πληροφορίες, συζήτησαν μεταξύ τους και δημιούργησαν κολάζ για προβλήματα, όπως οι πετρελαιοκηλίδες, το λιώσιμο των πάγων καθώς και η τρύπα του όζοντος.